Prisvärda aftonklänningar och balklänningar från vår outlet i storlekarna XS-XXXXL.
Tillgängliga endast under våra försäljningstillfällen.

Menu

Sekretessmeddelande

Personuppgiftsbehandlingen hos Scandinavian Dress Outlet

Ägare av registret:
Euroviisi Oy
Kastuntie 63
20300 Åbo
Finland
maahantuojienoutlet@gmail.com

Ansvarig för registret:
Hanna Koskinen
Kastuntie 63
20300 Åbo
Finland
hanna@stilissima.fi

Euroviisi Oy samlar in personliga kontaktuppgifter (namn, email, telefonnummer) från konsumenterna för att tillhandahålla bättre kundservice.

Euroviisi Oy organiserar utställningar med namnet “Scandinavian Dress Outlet” och samlar in informationen för marknadsföringsändamål samt informerar potentiella kunder om när och var nästa händelse äger rum. De potentiella kunderna kontaktas bara när händelserna ligger nära de platser kunderna själva har valt. Det kommer att skickas högst 3 e-postmeddelanden eller sms-meddelanden per händelse.

All personlig information har samlats in via webbplatsen www.aftonklanningar.com och om kunderna specifikt har bett om påminnelsetjänsten för händelser nära dem.

Listorna med personlig kontaktinformation kommer aldrig att säljas eller ges till en tredje part.

Konsumenten kan be att se eller ta bort deras kontaktuppgifter på listorna antingen genom att svara på email eller SMS och be Euroviisi Oy om att ta bort deras information. Det finns också en länk längst ner i varje utskickat email där kunden automatiskt kan ta bort sin information från e-postlistan. Det är i företagets och konsumentens intresse att endast de personer som är intresserade av att köpa klänningarna i evenemangen kommer att få information om händelserna.

Euroviisi Oy gör inte profilerande eller automatiska beslut från de insamlade uppgifterna.

Alla personliga kontaktuppgifter behandlas med säkra anslutningar. Leverantörerna av marknadsföringstjänsterna och IT-tjänsterna behandlar inte de givna personliga kontaktuppgifterna på något sätt.

Euroviisi Oy behåller personuppgifter och email-listor i 7 år.

Konsumenten har rätt att se den insamlade informationen om sig själv, avbryta tillståndet, ändra kontaktuppgifter när som helst eller göra ett officiellt klagomål till myndigheterna.